KANTORPARKENS PENSIONISTKLUB
Informationer m.m. 

Hvem er vi?

Kantorparkens Pensionistklub – også kaldet GULDALDERKLUBBEN – er en selvejende ældreklub med hjemsted i Kantorparken med aktiviteter for pensionister og førtidspensionister samt efterlønnere.

 

Klubben ledes af en medlemsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer samt 3 suppleanter.

 

 

 

 

 

 

Hvor bor vi?

Klubbens primære lokale er:

Beboerhuset, Kantorparken 4. B., 2400 København NV – som benyttes mandag og tirsdag.

Desuden bruges kælderlokalet – kaldet ”Guldaldersalen”:

Emdrupvej 137 – indgang i gavlen – om onsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

Har du brug for at kontakte bestyrelsen

– kan dette ske på mail til:     larsen.blaa108@gmail.com

 

– eller i dagtimerne til:

Formand:

Rita Petersen...................... 30 33 56 66

Bestyrelse og suppleanter:

Jørgen Larsen..................... 26 80 25 18

Lis Johansen....................... 23 95 05 21

Mogens Løvendahl............... 30 72 12 00

Flemming Petersen.............. 81 19 46 55
Marianne Hansen................. 23 37 23 19

Hanne Jørgensen................. 40 53 62 35
Jette Rasmussen................. 25 30 66 13

 

  

Kontaktes kan også – i kontortiden:

- Kantorparkens afdelingsbestyrelse, Bøllegård Alle 7.st.th.

- Ejendomskontoret, Bøllegård Alle 7.st.tv.

 

  

 

Hvis dette har vagt din/jeres interesse, så hold dig ikke tilbage - men kontakt

os for evt. yderligere information eller et besøg hjemme hos dig/jer.

 

Åbningstider og medlemsskab 

Hvornår er der åbent?

Klubben har åbent i 9 måneder om året i 2 perioder: januar – maj og september – december.

Mandage: kl. 10.00 – 11.30

Tirsdage: kl. 13.00 – 17.00

Onsdage: kl. 10.00 – 13.00

 

 

Hvem kan blive medlem?

Alle personer som modtager pension eller førtidspension og som fortrinsvis har bopæl i Københavns Kommune kan blive medlem. Ligeledes har efterlønnere mulighed for medlemskab.

Dog har vore lokaler en størrelse, hvor det måske af pladshensyn kan blive nødvendigt at oprette venteliste.

 

Hvad koster det?

Et medlemskab i pensionistklubben gælder for alle aktiviteter, som klubben udbyder. Pensionistklubben modtager tilskud efter Servicelovens § 79 gennem Folkesundhed København. Der er tillige indgået aftale med ejendommen Kantorparken om tilskud til medlemmer med bopæl i Kantorparken.


Derfor er månedskontingentet pt.:

- med bopæl i Kantorparken............... kr. 40,00

- med bopæl udenfor Kantorparken......  -  75,00
 

Da klubben har åbent i 9 måneder om året, er det årlige kontingent henholdsvis 360,00 og 675,00 kr.


For dette beløb får du årligt:

v ca. 35 gymnastikdage om mandagen

v ca. 20 klubdage om tirsdagen

v ret til ca. 15 aktiviteter ud af huset mod en mindre betaling

v ca. 35 klubdage om onsdagen

v dette kan blive til mere end 200 timer sammen med mange dejlige mennesker

v et netværk af personer, som velvilligt står parat med hjælp og/eller rådgivning.
 

Du skal selv betale:

v evt. egne drikkevarer på ture

v deltagerbetaling for busture med spisning – kr. 100,00

v deltagerbetaling ved buffet- og fællesspisning – oftest kr. 60,00
 

Kantorparkens Pensionistklub (KP) ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling i januar måned.
 

KP har klublokaler på ejendommen Kantorparken (en afd. under FSB Bolig) i tæt samarbejde med Kantorparkens Beboerforening og Kantorparkens ejendomskontor.

 

Kantorparken 4.B., 2400 København NV - Siderne redigeres af Jørgen Larsen
Lav din egen hjemmeside med mono.net